Öresundsbron

Öresundbron är för många bara en passage mellan Danmark och Sverige men om du till exempel är i Malmö kan du också göra själva bron till ett utflyktsmål. Det finns nämligen en utsiktplats där du kan ta fantastiska bilder och se hela bron i sin prakt. Dessutom ger den dig så klart ett ypperligt tillfället att kombinera en semester i Skåne med Köpenhamn och resten av Danmark.

Är du även intresserad av att lära dig lite mer kuriosa om bron ska du läsa vidare här. Visste du till exempel att det funnits planer på att bygga en bro mellan Sverige och Danmark enda sedan 1800-talet? Bron stod dock färdig den 1 juli år 2000.

Politisk debatt

Öresundsbron har varit ett väldiskuterat ämne i den svenska politiken. De som motsatte sig argumenterade för att brobyggandet skulle medföra skada på miljön samt göra Skåne fulare. Centerpartiet var ett utav de partier som motsatte sig brobyggandet under en lång period. Olof Johansson, miljöminister i Carl Bildts regering valde att avgå i protest mot bron. Det skapades även en miljörörelse vid “Stoppa bron” där manifestationer i Malmö hölls mot att bygget skulle genomföras under tidigt 1990-tal. Kritiken om bygget avtog när bron stod färdig och idag aser de flesta att bron en effektiv och viktig förbindelse för Sverige.

Brons delar

Öresundsbron består av tre delar som innefattar två anslutningsbroar och en högbro. Förbindelsen är totalt 16 kilometer lång där långbron är 7,8 kilometer lång, konstgjorda ön Pepparholm är 4 kilometer lång, en sänktunnel på 3,5 kilometer samt en till konstgjord halvö på 0,5 kilometer vid Kastrup. Skanska står bakom brobyggandet. På den östra sidan om bron delar motorvägshalvorna på sig och där tillkommer järnvägsspåren mellan körfälten. Det finns ingen cykelväg på Öresundsbron och detta beror på att brobolagets svenska avdelning motsatte sig den investering på 210 miljoner kronor som krävdes. Bron ansluts sedan med citytunneln på danska sidan.

Kostnad

Den totala kostnaden för Öresundsförbindelsen har uppgått till drygt 20 miljarder kronor samt varvid 10 miljarder tillkom för väganslutningar på land. Det uppges även att ytterligare 10 miljarder kronor tillkom för Citytunneln. Räknar man på dagens pengavärde så motsvarar det ungefär 36 miljarder kronor. Bron byggdes med hjälp av lån som togs via brobolaget med en statsgaranti. Bron finansieras med hjälp av de avgifter för passagerare som passerar och använder bron. Det finns ett BroPass-avtal om du ofta använder passagen, då du även med detta får rabatter och erbjudanden.

Priser

För att använda Öresundsbron krävs det att du betalar vägavgift. Om du väljer ett årsavtal med ett BroPass betalar du 440 kronor. Väljer du att göra en enkelresa med personbil på max 6 meter kostar det dig 235 kronor. Personbil på max 6 meter med släpfordon på 15 meter kostar 470 kronor; husbil 6-10 meter och varubil 6-9 meter. Personbil med släpfordon över 16 meter kostar 899 kronor och då gäller husbil över 10 meter, husbil över 6 meter med släp och varubil över 9 meter. För en motorcyklist kostar det 105 kronor med ett BroPass.

Trafik

Trafiken på bron utgörs av väg- och tågtrafik. Vägtrafiken utgörs av personbilar, varu- och lastbilar samt bussar och motorcyklar. Det uppges att sju miljoner fordon passerar bron och majoriteten av trafiken, hela 90%, utgörs av personbilar. Tågtrafiken utgörs i majoritet av Öresundståg som är ett regionaltåg som körs mellan Danmark och Sverige. Utöver dessa tåg trafikerar även X 2000 mellan Köpenhamn och Stockholm. Bron som är finansierad av lån ska vara helt återbetald år 2040. Efter att bron är återbetald kommer det fortsätta med avgifter eftersom detta möjliggör budget för andra väg- och järnvägsprojekt.